Deniz de Bulunan Balık Türleri

Balıkçı arkadaşlara ava çıkmadan önce sitemizin "Resmi Yazılar" bölümünde bulunan
Amatör (Sportif) balıkçılıkla ilgili Sirküler'i okumalarını tavsiye ederiz.

Balık hakkında bilgi
KALKAN (Psetta maxima)
KALKAN
Bir dip balığı olan kalkan, Karadeniz'in en tanınmış balıklarındandır. Marmara, Ege ve Akdeniz'de seyrek rastlanır. Bütün hayatı dipte yatmakla geçer. Batı Akdeniz, Atlas Okyanusu ve Şimal Denizi'nde, kalkanın diğer türleri yaşamaktadır. 25-30 yıllık ömrü olan kalkan balığı, 1 metre boya erişebilir. Sahillerde 5-10 metreden başlayarak 300-400 metre derinliklere inebilir. Etçil ve fazlasıyla obur bir balıktır. Erkekleri 5-6, dişileri ise 6-7 yaşlannda olgunlaşıp üremeye geçebilir.
Balık hakkında bilgi
KARAGÖZ (Diplodus vulgaris)
KARAGÖZ
Bütün denizlerimizde, çoğunlukla Marmara ve Ege'de ılıman suların kayalıklarında yaşayan, bol bulunan ve sevilen yerli balıklarımızdandır. Sürüler halinde yaşar. Suların ısı şartlarına göre bahar aylarından ağustosa kadar üreme yapar. Çeşitli türleri sularımızda yaşar. Kuyruğu lekeli ve çizgili olanı ısparoz, ispari olarak tanınır. Lezzetli eti ve bol avlanılmasıyla ekonomik değeri yüksek bir balıktır.
Balık hakkında bilgi
KIRLANGIÇ (Trigüa lucema)
KIRLANGIÇ
Ege, Akdeniz ve Marmara'nın fazla göç etmeyen, yerli balığıdır. Kısmen Karadeniz'de rastlanır. Ilık denizlerin sahil yakınlarında 5-300 metre derinliklerin diplerinde çiftler halinde yaşar. Küçüklerine derviş balığı da denir. Ortalama 25-50 santimetre olur. 80 santimetre ve 6-8 kilogram olanlarına rastlanır. 15-20 yıllık yaşamı vardır. Küçük kabuklular, yumuşakçalar, deniz bitkileri ve böceklerle beslenir.
Balık hakkında bilgi
KIRMA MERCAN (Pagellus aceme)
KIRMA MERCAN
Mercan ailesindendir. 0-400 metre bazen de 700 metre derinliklere inebilmektedir. Yaşam çevresi taşlık, kayalık ve dibe yakın yerlerdir. Boyları 35-40 santimetreye ulaşabilir. Eti beyaz, gevrek ve lezzetlidir. Marmara, Çanakkale Boğazı ve Ege'de bolca bulunur. Denizlerdeki ısıya göre ilkbahardan başlayarak Ağustosa kadar üremeleri sürer. Etçil balık olan mercanlar çeşitli küçük balıklar, kabuklular ve omurgasızlarla beslenir.
Balık hakkında bilgi
KOLYOZ (Scomber japonicus)
KOLYOZ
Bütün denizlerimizde bulunmakla beraber daha çok Marmara balığı sayılır. Şeklen uskumruya çok benzer fakat ayrı bir türdür. Büyük Okyanus'ta da sürüler halinde yaşar. Küçük balıklar, yavrular ve planktonlarla beslenir. 2-3 yaşırıda olgunlaşan dişileri temmuz-ağustos arası 300-400,000 yumurtasını denize bırakır. Eti uskumru kadar lezzetli olmamakla beraber, taze-kuru-tuzlu olarak bol tüketilen bir balıktır.
Balık hakkında bilgi
KUM TRAKONYASI (Trachmus araneus)
KUM TRAKONYASI
Ilık denizlerin sahil bölgelerinde 2-3 metreden 100-150 metreye varan derinliklerde yumuşak kumlar arasında yaşar. Beslendiği küçük balıklar, böcek, yumuşakça ve kurtlara karşın çok süratli bir avcıdır. En fazla 50 santimetreye büyüyebilir. Dikenleri trakonya gibi zehirli ve insan için tehlikelidir. Eti lezzetlidir. Kışı derin sularda geçirip, mart başırıdan itibaren sığlara sokulup, yaz sonuna kadar üreme yapar.
Balık hakkında bilgi
KUPES (Boops boops)
KUPES
Altınkuşak da denir. Ilıman ve sıcak denizlerde yaşar. Akdeniz, Ege ve Marmara'da bulunur. Marmara'dakilerin bir bölümü Karadeniz'e çıkar ve döner. Yosunlar, balık yavruları ve kabuklularla beslenir. Boyları 15-25, en çok 35 santimetre olur. Üremelerini bahar sonunda yapar. Karagöz ve çitari ile aynı türdendir. Eti lezzetlidir.
Balık hakkında bilgi
LAHOZ-GİRİDA (Epinephelus aeneus)
LAHOZ-GİRİDA
Ege ve özellikle Akdeniz'de yaygın bulunan, boyları 1 metre olabilen bir hani türüdür. Fazla derinlere gitmeden kayalık, taşlık veya çakıllı alanlarda yaşar. Oldukça yırtıcı, etçil bir balıktır. İrili ufaklı her türlü kabuklular, omurgasızlar ve küçük balıklarla beslenir. Mayıs-haziran arasında üreme yapar. Akdeniz'in eti çok lezzetlli, şöhretli balıklarındandır. Ancak ekonomik değeri bölgeseldir.
Balık hakkında bilgi
LEKELİ MERCAN (Pagellus bogaraveo)
LEKELİ MERCAN
Mandagöz mercan da denir. Ege ve Akdeniz'de yaygındır. 100-300 metreye varan derinliklerde sahile yakınlarda kabuklular, omurgasızlar ve sualtı bitkileriyle beslenerek yaşar. Boyu 30-50 santimetre olabilir. Hermafrodit bir balıktır. Hem erkeklik, hem de dişilik karakteri gösterir. Suların ısısına bağlı olarak bahar aylarında üreme yapar. Eti beyaz, gevrek ve lezzetlidir. Ekonomik değeri yüksektir.
Balık hakkında bilgi
LEVREK (Dicentrarhus labrax)
LEVREK
Denizlerimizde ve denizlerin nehirlerle karışımı acı su bölgelerinde yaşar. Hani ailesindendir. Fazla gezici olmayan levrek, yerli balıklardan sayılır. Yaşam ortamı, karanlık ve kuytu yerlerdir. Yaklaşık 20 yıllık yaşamı olabilen levrek, ortalama 50-60 santimetreden 1 metre boy ve 10-12 kilogram ağırlığa erişebilir. 40 santimetreden küçüklerine ispendek denir. Küçük yavru balıklarla beslenir. Eti en lezzetli balıkların başında gelir.
Balık hakkında bilgi
LİPSOZ (Scorpaena scrofa)
LİPSOZ
50-60 santimetreye ve 4-5 kilograma kadar büyüyebilen lipsoz balıkları, sıcak ve ılık denizlerimizin sahil kıyılarından 1000 metreye kadar inen derinliklerde, bitkilerle örtülü, taşlık, çakıllı ve kumlu düzeylerde yaşar. Bilhassa Marmara ve Ege'de çok rastanır. Eti çok lezzetli ve yararlıdır. Et yiyen bir balık oları lipsoz, ilkbahar aylarında ürer. Yaklaşık 3,000 yumurta döker. Dikenleri çok zehirlidir.
Balık hakkında bilgi
LÜFER (Pomatomus saltator)
LÜFER
Gezici balıklardan olan lüfer, Karadeniz'le Ege Denizi arasında dolaşır. Büyüme aşamaları içinde değişik isimler alır. Buna göre: boyları, 10 cm kadar olanlar defheyaprağı, 15-18 cm kadar olanlar çinakop, 18-25 cm kadar olanlar sarıkanat, 28-35 cm kadar olanlar lüfer, 35 cm den fazla olanları da kofana diye adlandırılır. Seyrek olarak kofanaların 60 santimetreyi aştığı, hatta 1 metreye ulaştığı görülmüştür. Sonbahar-kış aylarında en lezzetli ve olgun devrini yaşar.
Balık hakkında bilgi
MERCAN (Pagellus erythnnus)
MERCAN
Sıcak ve ılıman deniz balığıdır. Denizlerimizde karagözle beraber büyük bir aile oluşturur. Marmara, Ege ve Akdeniz'de yaygındır. Boyları yaklaşık 20-30, en çok 70 santimetre olabilir. Etçildir. Kabuklular, yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenir. Denizlerin taşlık, kayalık bölgelerinde sahillere yakın yaşar. Diğer mercanlar gibi hermafrodit fiziği ile hem erkeklik, hem de dişilik karakteri göstererek bahar ayları ile Ağustos arası ürer.
Balık hakkında bilgi
MEZGİT (Merlarıgius euxmus)
MEZGİT
Marmara ve Karadeniz'de bol, diğer denizlerimizde az rastlanır. Boyları 20-40 santimetre olabilir. Gelincik ve bakalyaro ile aynı türdendir. 30-40 metrenin altındaki derin sularda yaşar. Gündüzleri yüzeylere çıkarak, hamsi, sardalya gibi sürü halindeki küçük balıkları avlayarak beslenir. Bölgesel şartlara göre Şubat-Mayıs arasında üreme yapar. Lezzetli eti ve her mevsimde bolca avlanır.
Balık hakkında bilgi
PALAMUT-TORİK (Sarda sarda)
PALAMUT-TORİK
Bahar aylarında Karadeniz'e çıkıp, Sonbahardan itibaren kışlamak için Marmara'ya, Çanakkale'ye kadar iner. 18-20° C. sularda yumurta dökerek açık denizde ürer. Yetiştikten sonra büyümesine göre küçüklerine Vanoz-Gaco, 10-25 cm Çingene palamudu, 30-35 cm Palamut, 40-45 cm Kestane palamudu, 50-55 cm Zindandelen, 55-60 cm Torik, 60-65 cm Sivri, 65-70 cm Altıparmak, 70 cm ve üstü Peçuta olarak adlandırılır.
Balık hakkında bilgi
SİNAĞRİT (Dentex dentex)
SİNAĞRİT
Karagöz ailesinden olan sinağrit, Ege ve Akdeniz'in sert, hareketli ve kuvvetli bir balığıdır. 1-1.5 metre boy ve 10-15 kilogram ağırlığa kadar büyüyebilir. Kuvvetli çenesiyle bir istakozu rahatça kırıp, yiyebilir. Yazın kıyıların taşlık, kayalık bölümlerinde, kışın da 300 metreye varan derinlerde küçük sürüler halinde yaşar. İlkbahar aylarında üreme yapar. Etinin lezzeti ve ender avlanmasıyla çok kıymetli bir balıktır. Olta avcılığı da amatörler için değerlidir.
Balık hakkında bilgi
TİRSİ (Alosa fallax)
TİRSİ
Boyları 30-33 santimetreye ulaşabilen Tirsi, bir karadeniz balığıdır. İstanbul Boğazı ve Marmara'da az bulunur. Kıyıya yakın yerlerde sürü ile yaşarlar. Üreme mevsimleri İlkbahardır. Yumurta bırakmak için acı su bölgelerine ve nehirlere girerler. Sardalya ailesinden bir balık oları tirsi; taze, tuzlama ve tütsülü olarak yenir.
Balık hakkında bilgi
ZARGANA (Belone belone)
ZARGANA
60-70 santimetre bazen de 1 metre uzunluğu varan Zargana, ortalama 18 yıl yaşar. Hamsi, Çaça, Çamuka ve Kıraça gibi küçük balıklarla beslenir. Ilıman denizlerimizin yerli balıklarındandır. Kılıç balığı başlıca düşmanıdır. Yapısıyla gayet çevik ve süratli bir balıktır. Kendini korumak için su yüzeyine sıçrayarak da yüzebilir. Eti yönünden değerlidir. İlkbahardan sonbahara kadar üreme sürecinde 30-50 bin yumurta verir.
Sitemizin "Soru Cevap Bölümünde" Bulunan Videolar, Resimler, Makaleler, Vs. Ekleyen Kişiye Aittir.
Bunlardan Doğacak Sorunlardan RASTGELEAVCI.COM Sorumlu Tutulamaz.
© RASTGELEAVCI.COM Tüm Hakları Saklıdır.